CASE: Cargill – gedeeltelijke renovatie waterzuiveringsinstallatie

 

Het optimaliseren van de waterprocessen binnen een bedrijf hoeft niet altijd gepaard te gaan met een complete heropbouw van de waterzuiveringsinstallatie. In bepaalde gevallen is slechts een gedeeltelijke renovatie van het systeem mogelijk, bijvoorbeeld in bedrijven waar het proceswater continu moet worden aangeleverd.

In het najaar van 2023 werd het team van Azulatis geconfronteerd met een vergelijkbaar scenario bij Cargill, een producent van voedingsmiddelen uit Nederland. Op hun site in Sas van Gent moest de waterzuiveringsinstallatie gedeeltelijk gerenoveerd worden zonder dat de productie werd stopgezet. Een technische uitdaging die we op een succesvolle manier hebben afgerond dankzij een grondige voorbereiding, een uitgebreide expertise op het gebied van waterzuiveringsinstallaties en een reeks waardevolle samenwerkingen met een aantal partners.

Hoe gingen we te werk?

In de verouderde installatie van Cargill, die destijds door Azulatis is overgenomen, werd de bestaande ultrafiltratie vervangen door een nieuwe, performantere opstelling. In hoofdzaak werd de horizontaal opgestelde ultrafiltratie vervangen door een verticale opstelling die beter geschikt is voor het inkomende water.

Ook de oude voorbehandelingen werden onder handen genomen. De groffiltratie en de flocculatie werden volledig vervangen en de verdere procesvoering werd verduurzaamd door een CO2-dosering voor de aanzuring in het inkomende water te implementeren. Daarnaast werden de volledige chemieopslag en de doseerinstallatie integraal vernieuwd conform de KIWA wetgeving.

De combinatie van al deze maatregelen had een aanzienlijke impact op de installatie en zorgde voor een geoptimaliseerde zuivering van het effluent tot ketelwater (<10 µS/cm) en een verhoging van de capaciteit.

 

Wat is het resultaat?

De vernieuwing van de waterzuiveringsinstallatie stelt Cargill in staat om het volledige effluentdebiet te hergebruiken in het productieproces.

Tijdens de renovatiewerken, die ongeveer vier maanden in beslag namen, bleven de omgekeerde osmose-systemen continu in bedrijf. Op deze manier konden we het benodigde proceswater voor de stoomketels blijven leveren en ervoor zorgen dat de productie niet onderbroken hoefde te worden.

Met wie hebben we samengewerkt?

Het project bij Cargill in Sas van Gent werd mogelijk gemaakt dankzij de productieve samenwerking met een aantal bedrijven:

Wubben Tanksaneringen was verantwoordelijk voor het saneren en afvoeren van de bestaande chemie-opslag.
Peter Vervaet BV assisteerde ons bij de afbraak van de chemieruimte.
Makronyl was verantwoordelijk voor het leveren en installeren van de chemie- en doseerinstallaties.
Waterleau was verantwoordelijk voor het elektromechanische aspect van de installatie, namelijk het bouwen en plaatsen van de zogenaamde skid-bouw voor de ultrafiltratie en de groffiltratie.
Air Liquide was verantwoordelijk voor de CO2- opslag en-dosering.

Tot slot willen we Cargill bedanken voor het vertrouwen, en onze contactpersonen William De-Bruyn, Bas Adams, Erwin Faas en Ryan Lauret bedanken voor de vlotte samenwerking.