Analyse waterkwaliteit

Azulatis kan beroep doen op het laboratorium van waterbedrijf De Watergroep, dat door BELAC werd geaccrediteerd voor een ruime waaier van parameters voor drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Hierdoor kunnen wij een competitief pakket voor staalname en/of analyse van water aanbieden.

Voordelen van analyse

Het centraal laboratorium van De Watergroep is door de Vlaamse overheid officeel erkend (VLAREL-erkenning) voor de uitvoering van analyses van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. Daarenboven is het labo sinds ook officieel erkend voor het uitvoeren van analyses van legionella.

Het labo beschikt eveneens over een BELAC-accreditatiecertificaat dat geldig is tot eind 2025 (overeenkomstig de criteria van de internationaal erkende ISO 17025-normen).

Azulatis analyse waterkwaliteit