Pilootinstallatie voor industriewaterprojecten

Azulatis beschikt over een aantal mobiele pilootinstallatie die al bij verschillende bedrijven werd ingeschakeld. Dit laat toe ter plaatse onderzoek te doen naar de gewenste technieken om van de aanwezige waterbron de gewenste proceswaterkwaliteit te maken. De pilootinstallaties hebben een capaciteit van 3 m³/u voor de Ultrafiltratie en 1 m³/h voor de omgekeerde osmose installatie.

Mobiele pilootinstallatieMobiele pilootinstallatie

De containers zijn uitgerust met:

  • Automatische monitoring en logging van operationele parameters
  • Afstandsbediening
  • Inline coagulatie en dosering van chemicaliën
  • Geautomatiseerde reinigingen
Azulatis pilootinstallatie voor industriewaterprojecten

Online monitoring

Via de online monitoring kunnen we eventuele seizoenale of periodieke veranderingen detecteren en onze processturing hierrond aanpassen.

Zo heeft Azulatis reeds proeven voor Ineos mogen uitvoeren om na te gaan of het gezuiverde afvalwater mogelijks kan ingezet worden voor de productie van proceswater.