Water-op-maat

Heel wat bedrijven zijn grote waterverbruikers, maar beschouwen het beheer van hun waterhuishouding niet als hun kernopdracht. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op de expertise van waterspecialisten om hun interne waterstromen te optimaliseren, proceswater te leveren of afvalwater te hergebruiken binnen het productieproces.

Azulatis is marktleider in Vlaanderen en staat garant voor de goede uitvoering van water-op-maat projecten.

waterhuishouding

Onze werkwijze

water-op-maat

Industriële waterprojecten worden steeds op maat van de klant uitgewerkt. Op basis van de beschikbare bronnen wordt de meest geschikte manier gezocht om de gevraagde waterkwaliteit en hoeveelheid te bereiken. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met het economische verhaal als ook de duurzaamheid van de te gebruiken bronnen en behandelingsstappen. Op deze manier draagt Azulatis bij aan een beter milieu, de risico-beperking rond de watertoevoer en de bedrijfszekerheid en klimaatadaptatie voor de bedrijven en de omgeving waarin deze gevestigd zijn.

Azulatis brengt de interne waterstromen van het bedrijf in kaart en werkt op basis van de aanwezige bronnen alternatieven uit die het waterverbruik optimaliseren. Deze optimalisatie gaat meestal hand in hand met aanzienlijke besparingen bij oppompen, verwerken en lozen van water.

De beschikbare bronnen kunnen grondwater of oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater of herbruikbaar proceswater. De kwaliteit van het geleverde water is afhankelijk van de vraag van de klant (onder andere koelwater, drinkwater, gedemineraliseerd water …). De installatie wordt meestal gebouwd op de terreinen van de klant, waardoor ook leverings- en distributiekosten kunnen gedrukt worden.

Azulatis voert zijn industriële waterprojecten meestal volgens het concept van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate) uit. Dit houdt in dat we niet alleen de benodigde kennis leveren in functie van de specifieke eisen van de klant, maar ook de waterbehandelingsinstallatie op maat van de klant realiseren. Van ontwerp tot bouw en van de financiering tot de bedrijfsvoering. De medewerkers van Azulatis deden tientallen jaren ervaring op bij de waterbehandelingsspecialisten en technici binnen waterbedrijf De Watergroep.