Afvalwaterzuivering

Naast het produceren van water op maat, heeft Azulatis reeds een ruime ervaring opgebouwd rond de bouw, ontwerp en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties. Hiervoor kan Azulatis verschillende soorten ondersteuningspakketten aanbieden die gaan van enkel procesmatige ondersteuning tot de volledige exploitatie inclusief een 24/7 wachtdienst.

De volgende diensten kunnen deel uitmaken van het ondersteuningspakket:

 • Volledige uitbating en onderhoud
 • Online processturing en bediening
 • Procesmatige ondersteuning
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 standby service
 • Bemonstering en analyse door ons eigen BELAC-geaccrediteerd labo
 • Bemonstering en analyse door onze operatoren en externe laboratoria (indien nodig geaccrediteerd) voor afvalwater
 • Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater
 • Ondersteuning Omgevingsvergunning
 • Studies voor:
 • Probleemoplossen en ontwerpen
 • Uitbreidingscapaciteit
 • Verduurzamen
 • Verwijdering van nieuwe polluenten
 • AOX
 • Chloroform
 • PFAS/PFOS
 • Micro plastics
 • Medicijnenresten (API)

Het pakket wordt steeds op maat van de klant samengesteld volgens de benodigde ondersteuning en kan jaarlijks herbekeken worden.

Azulatis afvalwaterzuivering