Fuji Oil Europe Gent
Logo Fuji Oil

Fuji Oil Europe Gent

Industrietak

Verwerking dierlijke en plantaardige vetten

Productievolume

15 m³ per uur
100.000 m³ per jaar

Ruw water

Oppervlaktewater kanaal Gent-Terneuzen

Technologie

Ultra filtratie met flocculatie
Coagulatie en omgekeerde osmose

Waterkwaliteit

Drinkwater

Aard samenwerking

Design, build, finance & operate